Ostutingimused | Waterpik

Ostutingimused

WATERPIK.LT SAIDI KASUTAMINE JA PRIVAATSUSE

 

1. Üldreeglid

1.1.  UAB “Vilniaus medicinos servisas” (edaspidi – müüja) omanduses olevas veebipoes waterpik.lt (edaspidi pood) toimub kaubavahetus vastavalt käesolevatele reeglitele (edaspidi – reeglid).
1.2.  Poes oste sooritavat isikut peetakse Tingimustega tutvumiseks ja ta nõustub tingimusteta kõigi selles esitatud tingimustega.
1.3.  Registreeritud kasutajaks saab Kaupluse Klient (edaspidi Klient), kes omandab reeglites sätestatud õigused ja kohustused.
1.4.  Müüjal on õigus kliendi õigused igal ajal lõpetada või registreerimine tühistada, kui klient ei vasta reeglites toodud tingimustele.
1.5.  Vastavalt Leedu Vabariigi seadustele on müüjal õigus Tingimusi igal ajal muuta või täiendada ilma klienti sellest eelnevalt teavitamata.  Uued reeglid jõustuvad päevast, mil nad kauplusesse postitatakse.  Enne reeglite muutmist esitatud tellimused täidetakse vastavalt tellimuse vormistamise ajal kehtinud reeglitele.
1.6.  Müüja ei vastuta ega hüvita kliendile kahju, mis on kliendile tekkinud tingimuste mittetäitmise tõttu.

2. Isikuandmete kaitse

2.1.  Kasutajaks saab Klient, registreerudes Müüja veebisaidil (www.waterpik.lt) ja edastades registreerimise ajal oma isikuandmeid;  või ostu sooritamata ilma kontot registreerimata, kui edastate ka oma isiklikud andmed.
2.2.  Müüja kinnitab e-kirjas märgitud kliendi registreerimise, saadab e-posti aadressile kliendi valitud kasutajanime ja parooli.
2.3.  Klient nõustub, et müüjal on õigus töödelda kliendi isikuandmeid nendes reeglites sätestatud juhtudel ja eesmärkidel.
2.4.  Müüja kinnitab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse kliendi tuvastamiseks ainult tellimuse vormistamise ja tellitud kauba kohaletoimetamise ajal.  Kliendi isikuandmeid saab turunduseesmärkidel töödelda ainult juhul, kui klient nõustub registreerimisvormi täitmisega.
2.5.  Müüja kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid ja tellimusega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud müüja partnerid, kes pakuvad kliendi tellimusega seotud kaupade tarnimist ja kohaletoimetamist või muid teenuseid.  Muudel juhtudel võib kliendi isikuandmeid avaldada pädeva riigiasutuse taotlusel Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel või kliendi eraldi kirjalikul nõusolekul.
2.6.  Müüja kohustub tagama kliendi isikuandmete kaitse vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.
2.7.  Klient nõustub kaitsma oma registreerimisteavet Poes ega avalda seda kolmandatele isikutele.  Tingimuste selle sätte rikkumise eest vastutab ainult klient.  Klient, saades teada oma süsteemi sisenemiseks vajalike andmete avalikustamise kohta, peab sellest viivitamata teavitama Müüjat, kes vastavalt Kliendi teavitusele blokeerib süsteemi sissepääsu.  Kliendi registreerimise taasaktiveerimine toimub poolte eraldi kokkuleppel.

3. Toote hind ja maksmise kord

3.1.  Tellimuses ja poes esitatud ja müüdud kaupade hinnad on näidatud koos käibemaksuga.
3.2.  Postikulud kuvatakse tellimuse vormistamisel kuni selle kinnitamiseni.
3.3.  Klient saab tellitud Kauba eest ette maksta tellimuse numbriga pangaülekandega;  või maksega Paysera kaudu.

4. Kaupade ostmine

4.1.  Ostja esitab tellimuse müüjale pärast talle meelepärase toote valimist.  Kinnitatud ostja tellimus saadetakse müüjale automaatselt (klõpsates nuppu “Kinnita tellimus”).
4.2.  Pärast seda, kui klient on ostukorvi kinnitanud, genereeritakse tellimus automaatselt.  Kliendi poolt registreerimise ajal edastatud kliendi isikuandmed, tootekood ja hind salvestatakse automaatselt.  Puuduvad andmed sisestab klient tellimuses.
4.3.  Iga kord, kui klient tellimuse kinnitab, nõustub ta sel ajal kehtivate tingimustega.
4.4.  Tellimuse kinnitamisega kohustub klient kontrollima kõigi tema isikuandmete õigsust.  Lahknevuste korral parandab klient enne tellimuse kinnitamist andmed.
4.5.  Klient nõustub tellimislehel märkima, kuidas kaupa makstakse ja tarnitakse.
4.6.  Tellimus algab:
4.6.1.  Kliendi äranägemisel ettemaks pärast raha laekumist Müüja kontole;
4.6.1.  Kui klient otsustab maksta Paysera kaudu, pärast raha laekumist müüja kontole.
4.7.  Tellimus täites peab klient märkima Toote individuaalsed omadused (värv, suurus jne), kogus ja muud Kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed.
4.8.  Kui Klient taotleb, et Kaup toimetatakse teisele aadressile või võetakse vastu teisele adressaadile, märgitakse tellimuses uus tarneaadress ja saaja andmed.

5. Kaupade kohaletoimetamine ja kohaletoimetamine

5.1.  Müüja tarnib kauba kolmandate osapoolte – kullerite kaudu.  Kulleril on õigus enne Kauba kättetoimetamist Kliendiga ühendust võtta ja kinnitada täpne aeg, millal Klient kättetoimetatud kauba saab.  Kui tellimuses ei ole märgitud kaupa vastu võtvat muud isikut, peab klient selle aktsepteerima.
5.2.  Juhtudel, kui klient ei saa kaupa kokkulepitud ajal vastu võtta, peab ta sellest viivitamatult teatama kullerile ja müüjale telefoni teel.
5.3.  Kui Kaup tarnitakse Kliendi poolt kokkulepitud aadressile ja kellaajale, kuid Klienti ei leita, pole Kliendil õigust Müüjalt nõuda viivitusi Kauba kohaletoimetamisel.
5.4.  Kaupade kogust, nomenklatuuri ja kvaliteeti peab Klient kauba üleandmise ajal hoolikalt kontrollima.  Kauba vastuvõtmisel peab klient allkirjastama saatelehed, mis kinnitavad, et kaup talle üle anti.
5.5.  Ostja peab märkused kauba ilmsete puuduste kohta tegema, aktsepteerides kaupa kirjalikult.  Pretensioone kauba varjatud puuduste kohta võib klient esitada kirjalikult hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
5.6.  Müüja kohustub kauba toimetama tellimuses määratud aadressil ja tähtajaks.  Kui ilmneb, et müüja ei saa kaupa õigeaegselt kohale toimetada, peab ta sellest viivitamatult ostjat teavitama.
5.7.  Pärast seda, kui klient on kauba eest tasunud, saadab müüja kliendile arve elektroonilisel kujul.
5.8.  Müüja vabastatakse vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui selline rikkumine leidis aset kliendi süül.

6. Kauba tagastamine

6.1.  Veebipoes waterpik.lt ostetud kaubad hüvitatakse 2014. aasta dekreediga.  22. juuli Leedu Vabariigi valitsuse 11. juuni dekreedi resolutsioon nr 697 jaekaubanduse heakskiitmise muudatus.
6.2.  Kauba tagastamise kulud tasub kauba ostja.
6.3.  Müüja võtab kauba ostjalt vastu juhul, kui:
6.3.1.  Toodet ei kasutatud, see ei kaotanud oma välimust ega olnud kliendi poolt kahjustatud;
6.3.2.  Toode peab olema originaalpakendis;
6.3.3.  Toote täielik komplekt tagastatakse;
6.3.4.  Ostja peab esitama dokumendi kauba ostmise kohta.
6.4.  Kui ostetud toode ei vasta kvaliteedinõuetele, s.t.  oli puudusega, on Ostja nõus müüjat sellest teavitama 7 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.  Pärast seda on müüjal õigus lükata tagasi kõik pretensioonid kauba kvaliteedi kohta.  Müüja kohustub defektse toote asendama hea kvaliteediga tootega, vähendama vastavalt toote hinda või tagastama kauba ja selle kohaletoimetamise eest makstud raha 30 päeva jooksul alates nõudmise kuupäevast.  Kaup tuleb tagastada kauba ja saadetise originaalpakendis.  Ostja peab esitama ka kauba originaalarve.
6.5.  Müüjal on õigus mitte vastu võtta kvaliteetset kaupa, kui klient ei järgi reeglites sätestatud tagastamise protseduuri või kui kaup on kantud Leedu Vabariigi valitsuse kinnitatud tagastatavate kaupade nimekirja.
6.6.  Kui müüja keeldub tagastatud kaupa vastu võtmast, peab ostja kauba omal kulul kauba kätte võtma 14 tööpäeva jooksul.  Pärast seda leitakse, et ostja keeldus tagastatud kaubast oma süül ja tal pole rahalist nõuet.  Sel juhul kauba eest ostjale raha ei tagastata.
6.7.  Tagastatud kaubad võetakse vastu müüjaga kokkulepitud ajal.

7. Poolte õigused, kohustused ja vastutus

7.1.  Poolte õigusi ja kohustusi teostatakse vastavalt kaupade müügi ja teenuste osutamise eeskirjadele lepingute sõlmimisel sidepidamise teel, mille Leedu Vabariigi majandusminister kinnitas 2001. aastal.  17. augusti käskkiri nr 258 Kaupade kaudu müüki ja teenuste osutamist reguleerivate eeskirjade kinnitamise kohta.
7.2.  Kliendil on õigus:
7.2.1.  Ostke müügiks vajalik kaup Poes näidatud hinnaga vastavalt reeglitele;
7.2.2.  Suhtluse teel sõlmitud Kauba müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates Kauba kättetoimetamise kuupäevast, kui ese ei olnud kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud.
7.3.  Klient nõustub:
7.3.1.  Kasutage müüja poolt Poes osutatavaid teenuseid, et järgida ja järgida käesolevate reeglite sätteid;
7.3.2.  Ärge avaldage oma registreerimisteavet kolmandatele isikutele;
7.3.3.  Esitama müüjale käesolevate reeglite kohaselt täidetud avaldused;
7.3.4.  Tasuma ostetud Kaupade eest Müüjale eeskirjades ettenähtud viisil;
7.3.5.  Registreerimisvormis sisalduvate isikuandmete muutumisel tuleb neid andmeid viivitamata uuendada;
7.3.6.  Tutvuge poe reeglitega.
7.4.  Müüjal on õigus:
7.4.1.  Peatage kauplus igal ajal;
7.4.2.  Reeglite muutmine, värskendamine ja parandamine;
7.4.3.  Muuta kaubavalikut ja hindu;
7.4.4.  Ostja või müüja kahjuks tahtlikult tegutsedes piirata või tühistada kliendi registreerimine ja ligipääs kliendi pakutavatele teenustele ilma ette teatamata.
7.5.  Müüja nõustub:
7.5.1.  Müüge Kaup ja väljastage Kliendile, pärast selle eest tasumist, Kauba ostu-müüki kinnitav dokument (raha maksmine);
7.5.2.  Müüge Kaupu koos nende tarvikute ja tarvikutega kliendi valitud mudelile vastavas seisukorras;
7.5.3.  Tarnige tellitud kaup reeglites toodud tingimustel;
7.5.4.  Veenduge, et müüakse ainult ohutuid ja kvaliteetseid tooteid;
7.5.5.  Müüa tooteid, mille säilivusaeg määrati sellisel ajal, et kliendil oleks reaalne võimalus kaupa kasutada enne aegumiskuupäeva;
7.5.6.  Andma kliendile vajalikku, õiget ja põhjalikku teavet riigikeeles müüdavate kaupade kohta;
7.5.7.  Kliendi soovil andke müüdava toote kohta lisateavet;
7.5.8.  Andke Kliendile juurdepääs Kaupluse pakutavatele teenustele reeglites sätestatud tingimustel.
7.6.  Klient vastutab tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse, samuti tema registreerimisandmete säilitamise ja kolmandatele isikutele mitteavaldamise eest.
7.7.  Veebipoes tehtud toimingute eest vastutab ostja.
7.8.  Müüja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad asjaolust, et Klient ei ole neid Tingimusi lugenud, isegi kui selline võimalus oli ette nähtud.
7.9.  Pooled lepivad kokku, et kui üks pooltest vastutab, hüvitab süüdlane teisele.

8. Muud reeglid

8.1.  Reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.
8.2.  Käesolevas reeglis sätestatud suhteid reguleerivad Leedu Vabariigi seadused.
8.3.  Pooled kohustuvad kõik eeskirjade kohaldamisega seotud vaidlused lahendama läbirääkimiste teel telefoni, e-posti, tähitud kirjaga või Euroopa Komisjoni elektroonilise vaidluste lahendamise portaali kaudu (link).  Kui vaidlust ei lahendata läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Müüja asukohas.

     0
     Teie ostukorv on tühi!

     Näib, et te pole veel ühtegi toodet ostukorvi lisanud.

     Sirvige tooteid